20140901

Londyn: Sea Life London Aquarium, Tower of London

Dzień piaty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty spędziliśmy w stolicy.
Dziś bardzo krótki post za to dużo zdjęć.
Zapraszam !
Another days in England we spent in the capitel.
This blog post is short, but you can see a lot of pictures.


Sea Life London Aquarium to idealne miejsce dla małych dla małych dzieciaków, które latają od jednego akwarium do drugiego zachwycając się wszystkimi rybkami jakie tylko widzą. Pewnie byłabym w niebie, gdybym wróciła się do podstawówki. Jestem już chyba za stara, bo jedyną interesującymi zwierzątkami były dla mnie pingwiny. Ich śmieszny sposób chodzenia oraz skok do wody. Przeurocze stworzonka. 
Sea Life London Aquarium is an ideal place for small kids who run from one aquarium to another marveling at all the fishes what they see. Sure I'd be in heaven if I returned to primary school. I'm probably too old, because the only interesting pets were for me penguins. Their funny way of walking and jump into the water. Most charming creatures.

 Historia Tower of London jest bardzo długa i pewnie nie za bardzo ciekawa dla Was (od czegoś jest historia), dlatego napiszę w skrócie najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć.
Służył jako forteca, więzienie, pałac i nawet jako ZOO. Symbolem Tower of London są kruki, ponieważ dawniej wierzono, że dopóki wierzę zamieszkuje biały kruk do tego czasu będzie trwało imperium brytyjskie. 
History of The Tower of London is very long and probably not very interesting for you  so I'll write briefly the most important information that you should know. 
It served as a fortress, prison, palace and even a zoo. The symbol of the Tower of London are ravens.
Jak minął Wam pierwszy dzień po powrocie z wakacji do szkoły?

20140828

Anglia: Cambridge, Southampton

W tym poście opiszę jak minął nam dzień trzeci i czwarty naszego pobytu na obozie językowym w Anglii.
6 sierpnia 2014 pojechaliśmy do miasta moich wymarzonych studiów, czyli do Cambridge. Kiedy czytałam program wycieczki i zobaczyłam, że się tam wybieramy głównie do King's Collage byłam wniebowzięta, ale kiedy to wszystko zobaczy się na własne oczy to, aż ciężko oddychać.
Już chyba Wam kiedyś wspominałam, że bardzo chciałabym studiować w Oxfordzie ... no cóż zmieniłam zdanie wybieram Cambridge.
Cambridge leży 80 km na północny-wschód od Londyn. Uniwersytet został założony w 1209 roku i jest drugim najstarszym w Anglii zaraz po Oxfordzie. Działa tam najstarsze wydawnictwo na świecie  Cambridge University Press.
Webometryczny Ranking Uniwersytetów Świata uplasował Uniwersytet Cambridge na 1 miejscu wśród szkół w Wielkiej Brytanii oraz na 10 z całego świata.
Wielkie osiągnięcie !
65 absolwentów zdobyło Nagrody Nobla.
Cały uniwersytet składa się z 31 kolegiów, a najstarszy z nich to Peterhouse, który został założony 1284 r.
In this post I will write how we spent the third and fourth day of our language camp in England. 
August 6, 2014 we drove to Cambridge. When I read the program of our trip and I saw that we will see King's College I was delighted and extremely happy.
Probably I mentioned once that I'd like to study at Oxford ... well I changed my mind and I choose Cambridge. 
Cambridge is situated 80 km north-east of London. The University was founded in 1209 and is the second oldest in England immediately after Oxford. In this city works the oldest publishing house in the world Cambridge University Press. 
Webometrics Ranking of World Universities ranked the University of Cambridge at the #1 position among schools in the UK and #10 from around the world. 
A great achievement! 
65 graduates won the Nobel Prize. 
The entire university consists of 31 colleges, and the oldest of them is Peterhouse, which was founded 1284.


Southampton jest to miasto portowe ulokowane w południowej Anglii. Jest znany na całym świecie z powodu Titanica, który w 1912 wypłynął właśnie z tego miasta. 
Zwiedziliśmy muzeum poświęcone właśnie temu statkowi oraz historiom osób, które zatonęły lub przeżyły.

Southampton is a port city located in the south of England. It is known worldwide because of the Titanic, which set sail in 1912 from this city.
We visited a museum dedicated to that vessel and stories of people who drowned or survived.A na koniec 4 dnia wybraliśmy się nad morzę, aby odpocząć i zobaczyć po raz pierwszy w życiu typową Brytyjską plażę.
And at the end of the 4th day we went over the seaside to relax and see for the first time in the life a typical British beach.


A Wy jak spędziliście wakacje?
Dajcie znać w komentarzach.
How you spent your vacation? 
Let me know in the comments.

20140824

Anglia - Canterbury, Windsor, Thorpe Park

Na wyjazd do Anglii czekałam cały rok.
Jak i wcześniej pojechałam na obóz z ekipą Leader School Kraków. Wszystko zaczęło się 3 sierpnia o 14, kiedy to wyjechaliśmy do Krakowa. Jechaliśmy autokarem przez Polskę, Niemcy, Holandię, Belgię, Francję i po ok. 22 godzinach byliśmy w Wielkiej Brytanii. 
Ewidentnie byliśmy zmęczeni, ale nie można było zmarnować ani chwili.
Pierwszego dnia po za podróżą pojechaliśmy zwiedzić katedrę w Canterbury, która wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
For a trip to England, I've been waiting all year.
 I went to England with the team from Leader School  Cracow. It all began on August 3, when we left Cracow. We traveled by coach through Poland, Germany, Holland, Belgium, France, and after approx. 22 hours we were in the UK. 
Evidently we were tired, but you couldn't waste any moment. 
First day of the trip we went to the cathedral in Canterbury, which is inscribed on UNESCO World Heritage List.


Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Windsor Castle, który jest rezydencją królów angielskich od 1100 roku. Ciekawostką zamku jest kuchnia królewska, która jest najstarsza na Wyspach ze względu na użytkowanie przez ponad 750 lat.
Wielka tragedia miała miejsce w 1992 roku, kiedy to wybuch pożar, który zagroziły wielu unikatowym dziełom sztuki.
The second day we began with a tour of Windsor Castle, which is the residence of the kings of England from 1100 year. An interesting thing is that the royal kitchen, which is the oldest in the UK is still in use for over 750 years.
Great tragedy took place in 1992, when the outbreak of the fire that threatened many unique works of art.


Drugą połowę dnia drugiego (ale fajnie to brzmi) spędziliśmy w parku rozrywki Thorpe Park, który leży ok. 40 km od Londynu. Możecie wybrać się na 7 potężnych roller coasterów.
The second half of the second day (it sounds so funny)we spent at the amusement park which is called Thorpe Park. It's located approx. 40 km from London. You can go on seven kickass roller coasters

Już w czwartek kolejna część postów z Anglii.
Trochę o moich wymarzonych studiach i Newtonie.
On Thursday another part of the posts from England
A little more about my dreaming studies and Newton.